اخبار

برندگان و بازندگان انتخابات ۹۸

برندگان و بازندگان انتخابات ۹۸ انتخابات مجلس یازدهم رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به نام…

فراشبند در سالی که گذشت

دومین همایش فراشبندی های غیر مقیم در دومین روز از فروردین ۹۵ ، دومین نشست مشاوران مقیم و غیرمقیم شهرستان…