سرمقالهچارطاقی شماره هفت

نقد یا …

دکتر-کاظم-حق-شناس
دکتر محمد کاظم حق شناس

«دکتر روحانی صحبت از ۲۴ ملیون نفری می کند که به او رای دادند و عملا برای این افرادسهمی را تعیین کرده اند … کشور ما ازاول انقلاب تاکنون رئیس جمهوری نداشته که چنین موضع صریح و یک جانبه ای اتخاذ کرده باشد واز بالا تا پایینش همه جناحی باشد …

…درشهرستان فراشبند دراین سه سال اقتصاد مقاومتی کارهای زیربنایی وعملی زیادی صورت نگرفت وازظرفیت ها وتوانمندی های داخل شهرستان استفاده نشد، بلکه فقط حرف بود وشعار. بلکه کارهای سیاسی زیادی انجام شد،ازجمله جلوی نقدوانتقاد فلان مدیر وفلان کارمند گرفته شد وبه افرادی هشدارداده شد که اگر بخواهند دولت رانقد کنند ازکار اخراج ویا جابه جا می شوند…

وی در ادامه ازفرماندار ولایی شهرستان به خاطر اختصاص ۲۰ میلیون تومان از۲درصد نفت و گازتوزیعی درسال۹۶جهت تعمیر و تهیه گلدسته های مسجد جامع اعظم تقدیر وتشکر کرد…»۱

عبارات بالا نمونه هایی از اظهارات حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه ی محترم فراشبند درخطبه های نماز جمعه ی اخیر است که درنقد وانتقاد از روحانی رئیس دولت تدبیر وامید و نماینده ی ارشد ایشان درشهرستان ، فرماندار محترم ،بیان شده است .البته این ها اولین  از این نوع سخنان نبوده و آخرین هم به احتمال زیاد نخواهد بود . می توان ادعا کرد که شاه بیت اکثر خطبه های نماز جمعه ی ایشان درسال های گذشته از این شیوه گفتمان هاست ، یا انتقاد ازرئیس دولت و وزرا است یا کارکنان دولت درشهرستان .حال می خواهیم با یک بررسی ساده ببینیم که تاچه اندازه این سخنان از نوع نقد و انتقاد ی منصفانه وتاثیرگذار است که می تواند منتقد را به هدفش برساند و مردم را با واقعیات جامعه آشنا کند ، آن چیزی که بیانش از ضروریات خطبه های نماز جمعه است .  آیا این نوع نقدها مطابق تعاریفی است که از نقد شده است یا نه ؟  آیا این نوع سخن گفتن و قضاوت کردن با آنجه که  درآغاز خطبه ها ، ایشان و دیگر ائمه ی جمعه ، ابتدا خودوبعد مردم را به رعایت آن دعوت می فرمایند ، یعنی تقوای الهی ! مطابقت دارد ورعایت می شود ؟

 در پاسخ به سوال دوم ، رعایت تقوای الهی ، خودایشان اولی ترند به جواب که اگرصلاح بدانند یک بار دیگر در این باره تامل وتعمق نمایند که چنین انتقاد های یک جانبه ، و ندیدن آنچه دراین دولت انجام شده و عدم بیان ومعرفی آ ن ها درخطبه ها برای مردم، می تواند عملی پسندیده ، شرعی ،اخلاقی ومطابق با آموزه های دینی باشد؟ آن هم از یک چهره ی مذهبی که درکسوت روحانی و امام جمعه و مبلغ و مروج دین است ؟ آیا به قضاوت ونظر مردم وعکس العمل آنها هم فکر کرده اید؟ همان مردمی که نظرشان باشما یکی نیست و درانتخابات هم به کاندیدای شما رای نداده اند ؟ شمادر جایگاه رفیع امامت جمعه و پیشوای مذهبی مردم شهرستان نشسته اید واین کم جایگاهی نیست ،اگر خدای نکرده این جایگاه آسیب جدی ببیند چه کسی مسئول وجوابگو خواهدبود ؟ با کمال تاسف این اتفاق دارد می افتد تا دیر نشده باید به فکر چاره باشید وآسیب شناسی کنید و د ست به تغییر واصلاحات بزنید که عین صواب است .قضاوت ها درباره ی  دولت بر چه اساس و گفتمانی باید باشد ؟ به نظر می رسد کارنامه ی دولت دراین چندسالی که از عمر آن گذشته است می تواند ملاک و معیار خوبی برای قضاوت  باشد ؟ اگر چنین است ،چرا به قضاوت مردم دراین زمینه توجه نمی کنیم ؟آیا همین عملکردهای دولت نبود که باعث شد ، مردم با شور واشتیاق فراوان پای صندوق های رای بروند و با آرای به مراتب بالاترازدور اول ، دوباره کسوت ریاست جمهوری را مناسب وبه اندازه ی قامت رسای ایشان ببینند وبر تن او بپوشانند ؟ آیا این رفتار وعمل مردم درسراسر کشور نشانه ی رضایتمندی وتایید عملکرد درست وقابل قبول دولت نیست  و نمی تواند حجتی باشد تا ما درباره ی بعضی دیدگاها یمان نسبت به دولت تجدید نظر کنیم ؟ مگر ماادعای پیروی ازمقام معظم رهبر ی رانداریم که درمراسم تنفیذ ایشان چگونه با  تعبیر زیبا ورسای(دانشمند محترم)از رئیس جمهور نام برد . من قصد ندارم در اینجا از رهبری برای حمایت ازدولت وعملکرداوهزینه کنم ویا از دکتر روحانی تعریف و تمجید نمایم زیرا که کار روزنامه نگاراین نیست ، بلکه وظیفه ی ما نقد منصفانه ی حکومتی ها ، دولت و هرصاحب منصب ومسئولی است که درپست و ، مقام و مسئولیتی وظیفه ی خدمتگزاری مردم را دارند ،خبرنگارچشم بینا و گوش شنوای مردم است واین ها خو مسئولیتی سنگین وطاقت فرساست . وظیفه ی خبرنگارنقد است نقد ی که درجهت اصلاح و رشد وتعالی جامعه وروشنگری وکمک به گردش آزاد اطلاعات باشد تا مردم که ولی نعمتان مسئولین وحاکمان هستند ازجزئیات امور باخبرباشند و خدمتگزاران واقعی وخدوم خودرا ازخیانتکاران و اختلاسگران باز شناسند و در زمان انتخاب مسئو لینشان آ گاهانه وباچشم باز انتخاب کنند.اما درباره ی نقد و این که این سخنان  را می شود درجایگاه نقد  گذاشت و با ترازوی نقد سنجید ،باید بررسی کرد تامعلوم شود ،این گونه سخنان تا چه اندازه بامعیار نقد و نقادی همخوانی دارد :

قاموس ها، درمعنی کلمه ی نقد نوشته اند:جدا کردن دینار ودرهم سره (خالص) از ناسره ،تمیز دادن خوب از بد ، آشکارکردن محاسن و معایب سخن ۲

همچنین درتعریف نقد در کتاب های نقد آ مده است : «سعی و مجاهده ای است عاری ازشائبه ی اغراض و منافع تا بهترین چیزی که در دنیا دانسته شده است و یا به اندیشه ی انسان درگنجیده است شناخته گردد و شناسانده آ ید.»۳

بنا بر این تعاریف باید ملاک درستی یا نادرستی نقد را درموارد ذیل جستجو کرد :

۱-درنقد بایدهم حسن ها و خوبی ها وصفات مثبت وپسندیده رادید وبیان کرد ،هم زشتی ها ، بدی ها و عیب و ایرادهارا .پس تنها به یکی از این دو اکتفا کردن ودیگری را ندیدن خارج از منطق و انصاف و اعتدال است.

۲-منتقد باید بر اموری که مورد نقد قرار می دهد اشراف کامل داشته باشد ،به عبارتی دیگر،باید در آن امور صاحب نظر ،متخصص ،و یا دست کم ،حد اقل آگاهی لازم را داشته باشد ،وگرنه موردقبول و پذیرش قرار نمی گیرد وارزشی برای آن قائل نمی شوند.

۳-نقد باید دور از شایبه اغراض شخصی باشد ،یعنی نباید بر اساس منافع شخصی ، گروهی ،حزبی ویا خدا ی نا کرده تخریب رقیب صورت گیرد .

اگر نقد ها برموازین خود طبق آنچه شمرده شد صورت گیرد،بیشتر مورد قبول و تصدیق وجدان های بیدار و افکارعمومی و صاحبان امر وقدرت قرار می گیرد و منتقد بهتر به اهداف خود می رسد .از طرف دیگر چنین نقدهایی خود می تواند ملاک ومعیارخوبی باشد تادیگران هم سعی کنند برهمان اساس و دستورالعمل ، ابتدا به نقد خود ، سپس مردم جامعه ، مسئولین ، صاحبان قدرت و ثروت و ائمه ی جمعه وجماعت بپردازند و بدینگونه جامعه به سمت وسوی یک جامعه ی اید آ ل  و مدینه ی فاضله پیش می رود . به امید آن روز…

۱-سایت خبری نخل بیدار

۲- فرهنگ معین

۳- آشنایی با نقد ادبی ، زرین کوب،عبدالحسین،چاپ سوم،ص۲۱د

برچسب ها

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن