اقتصادچارطاقی شماره هفت

مشکلات و راهکارهای راه اندازی تولید (۱)

مشکلات و راهکارهای راه اندازی تولید (1)

هدایت بحرانی فرد

پیشبرد موفق هر کسب و کاری، بعداز علاقه و انگیزه، دروهله نخست مرهون پژوهش و شناخت درست چهارعامل: تهدیدها، فرصتها، ضعفها، و قوتهای حاکم بر ان رشته است.

به همین لحاظ دانشگاها و مراکز علمی ممالک پیشرفته مدام دارای ترافیک سفارش تحقیق و ارائه راهکار بهینه از جانب بنگاهها و مراکز فعالیت اند. (در کشور ما به عوض بهره گیری از این منابع غنی و ارزان، دربرخی مراکز صنعتی واحدی به نام R&D ایجاد می شود که عموما دکورند.)

با ارزیابی صحیح آن عوامل، و جدیت و تلاش درخور برای اجرا کردن نتایج، بدون شک رونق و رشد مطلوب حاصل میگردد. براساس شواهد و تجربه ای که طی سالها فعالیت صنعتی ملاحظه شده است، پیرامون هریک از آن چهار عامل مواردی بیان میشود.

الف- تهدیدهای تولید:

۱- ذهنیت منفی: دراوایل انقلاب با مصادره بسیاری از واحدهای صنعتی و القاء لقب طاغوتی به صاحبان و کارافرینان و مدیران آنها، فرهنگ نفرت دربین کارگران و بسیاری از آحاد جامعه نسبت به آنها نهادینه شد. بنابراین شوق و رغبت وافری که زیر بنای اصلی فعالیت عوامل تولید است، جای خودرا به بی اعتمادی و تنفر داد که تاکنون ادامه دارد. رابطه کارگر و کارفرما و اصول قانون کار فعلی حکایت از آن دارد.( درعوض بالاترین مقام سیاسی و مقام دیپلماسی بزرگترین کشور پیشرفته جهان درحال حاضر از بین کارافرینهای برتر انتخاب شده است تا هم تبلیغ حرمت شود و هم انگیزه بخش مولدان جامعه).

۲- عدم همت و حمایت و اتحادیکپارچه متولیان (از صدر تاذیل) بر اهمیت و تقویت تولید. اگرچه پیشبرد متوازن همه بخشهای اقتصاد حد مطلوب است؛ لیکن بخش تولید موتور محرکه سایر بخشهاست و توجه به آن اساسی تر است. با ورود دلارهای راحت کسب شده نفت به تراز تجاری کشور، صحبت از تولید کالاهای غیرنفتی به شعارهای جسته و گریخته درآمد. اگر زمانی احساس واقعی نیاز شود، اتفاق نظر نیست.

همان گونه که روسا و زیرمجموعه های هرسه قوا، التفات و اراده بحق به تقویت بنیه نظامی کشور دارند، و امکانات لازم بسیج شده و عوامل اجرا از احترام و محبوبیت بر خوردارند، می بایست به موازات آن، همین وحدت و حمایت هم از تولید کشور معمول گردد؛ تا تولید تقویت شده و بال ثانویه اقتدار نظامی گردد.

سه مقررات دست و پاگیر.

به نمونه هائی از قانون کار وبیمه اشاره می شود:

۳-۱ یکی از اصلی ترین هزینه های ثابت هرواحد تولید، هزینه پرسنلی است.( دونوع هزینه ثابت و متغیر در سیستم تولید رایج است ک هزینه متغیر صرف محصول شده، و هزینه ثابت دربقا با نبود تولید می بایست پرداخت شود).

– چون قانون کار اجازه سپردن کار شناور به کارگر را ممنوع کرده است، بناچار افراد بیشتری لازم است، واین هزینه هارا به شدت افزایش داده و بهره وری مفید را تقلیل میدهد. و چنبره رو به زوال شکل میگیرد.

۳-۲ هرچند در لفظ حقوق کارگر، همان دستمزد پایه است که پایان هرسال توسط نمایندگان دولت و اتحادیه ها اعلام میشود، و همه به طرف داری از کارگر برای پائین بودن حقوق کارگر و تظلم خواهی می نالند، لیکن حدود ۲۰ نوع مزایای الزام شده توسط قانون پرداخت میشود؛ که هیچگونه اثربخشی در ایجاد انگیزه و رغبت کارگران به کارکرد ومحیط کار، ایجاد نمی کند. (مسکن، اولاد، خواربار، سنوات و غیره).

۳-۳ چنانچه برای مدتی نیروی کار خودی به کار گرفته شود، بدون شمول مرورزمان می بایست تا آخر عمر مترصد شکایت و عواقب بعدی بود. چون قانون این حق را برای کارکر محفوظ نگاهداشته است. اگر حادثه ای اتفاق افتاده باشد که با رشد سرسام آور سالیانه دیه و پرداخت آن به نرخ روز، مصیبت مضاعف میشود. (به همین خاطر اغلب دست اندر کاران به جذب کارگر بیگانه اشتیاق پیداکرده اند که چنان تبعاتی ندارد)

۳-۴ باشکایت کارگر نزد هرمرجعی او حاکم شده و کارفرما محکوم میشود. زیرا تفسیر بر رابطه ظالم و مظلوم است.

۳-۵ باورود بازرسان بیمه (همچنین ممیزان دارائی) برای حسابرسی ادواری هیچ ملاحظه دیگری به جز دقت و درایت به ازدیاد بدهی برای کارفرما، نمی کنند. (متاسفانه علی رغم درامدهای بسیار کلان سیار و دلالی، به محض ایجاد چاردیواری واحد تولیدی، کلیه مواد قانونی راجع به وصول عوارض و مالیات و بیمه و غیره بدون هیچگونه ملاحظه و توام باجریمه های سنگین مطالبه میشود)

راههای علاج:

چنانچه مسئولان نهادها و دستگاه ها درجای جای مملکت متحد و مصمم، برای امر تولید اهمیت و اولویت قائل شوند، بااهتمام رسانه ها و اصحاب هنر ذهنیت منفی جامعه تغییر نماید؛ منطق وعقلانیت اقتصادی جایگزین یکجانبه گرائی درقوانین محیط بر تولید شود؛ رشد و بالندگی در این رشته از کسب و کار خیلی زود حاصل میگردد.

* چارطاقی فراشبند ، شماره هفت ، مردادماه ۹۶

برچسب ها

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید